Odontologi betyder läran om tänder. I Sverige finns nio odontologiska specialiteter.  

Inom odontologin, läran om tänder, finns det en rad olika specialistområden. Dessa tandläkare har utöver sin fem år långa utbildning till allmäntandläkare också en gedigen specialistutbildning där teori och praktik blandas. 

Förutom att besöka en allmäntandläkare kan du ibland bli remitterad till en specialisttandläkare. En specialisttandläkare är specialiserad på ett specifikt odontologiskt område. I Sverige finns det nio specialitetsområden. För att bli specialisttandläkare krävs utbildning samt en legitimation från Socialstyrelsen.  

Generellt blir du remitterad till en specialisttandläkare om situationen anses för komplicerad för en allmäntandläkare.  

Endodonti 

En endodontist är specialisierad på tandrötter. De genomför många och nästan uteslutande rotfyllningar eller planering av behandling. Ingreppen genomförs ofta med mikroskop. Ibland gör tandläkaren också mikrokirurgiska ingrepp på tandens rötter. 

Pedodonti 

En pedodontist är specialiserad inom barntandvård. Pedodontisten behandlar barn som exempelvis lider av svår tandvårdsrädsla eller är i behov av speciell behandling, längre behandlingstid och andra kommunikationsverktyg. Hit kan exempelvis barn som lever med en funktionsvariation bli remitterade. 

Parodontologi 

En radiolog utför röntgenundersökningar. De görs ofta på komplicerade fall och inför kirurgiska ingrepp. Det är ett av de mest sällsynta specialistområden i Sverige. 

Oral protetik 

Oral protetik är ett område som beror kronor, broar och proteser. Alltså tandersättning. Det här är ett område som många allmäntandläkare också arbetar med, men en protetiker arbetar uteslutande med patienter och fall inom området.  

Parodontologi 

En tandläkare som är specialiserad på tandlossning heter parodontolog.  De arbetar uteslutande med komplicerade fall av tandlossning. 

Ortodonti 

En ortodontist arbetar med tandreglering. De senaste åren har det kommit ut många olika tandställningar på marknaden vilket gjort att efterfrågan ökat. Det har ställt höga krav på ortodontisterna i landet, och trots att många erbjuder behandlingen är det en komplicerad sådan som bör utföras hos specialisttandläkare. 

Bettfysiologi 

Bettfysiologi berör störningar och smärttillstånd i bett- och tuggsystemet. Här behandlas bland annat patienter med huvudvärk, stelhet, tandpressning och ömmande tänder.  

Käkkirurgi 

En käkkirurg genomför operationer. De opererar bland annat ut vidomständer och är en del av behandlingar med tandimplantat. Käkkirurgen kan arbeta både på sjukhus och inom tandvården.