På denna hemsida kan du läsa om olika tandtekniker, tandhälsa och tandbesvär. En god munhälsa är A och O för det allmänna välbefinnandet. I Sverige uppmärksammandes tandvården tidigt och blev en politisk fråga redan på 1930-talet. Resultatet av den politiska drivkraften och av en statlig utredning blev startskottet för Folktandvården, vilket grundades redan år 1938. Nu skulle den statliga Folktandvården säkerställa en god munhälsa för hela den svenska befolkningen.

Idag går ca: 95-98 % av alla barn till Folktandvården. Svenska befolkningen har idag en mycket hög tandhälsa i jämförelse med andra europeiska länder. Mycket på grund av Folktandvården och att svenska barn och ungdomar regelbundet besöker tandläkaren. Tandvårdslagen i Sverige förändrades från och med den 1 januari 2019. Vilket innebär att alla under 23 år kommer erbjudas avgiftsfri och fullständig tandvård. Detta kommer att ställa högre krav på tandvården och tandvårdstekniken som svenska tandläkare använder dagligen. Alla barn och unga framtill individen fyller 23 år skall erbjudas tandvård avgiftsfritt.

Sveriges tandvård – håller världsklass

Tandvården i Sverige håller en mycket hög nivå, mycket på grund av att tandvårdstekniken har utvecklats snabbt de senaste 15-20 åren. Utbildningsplatserna till tandläkare, tandhygienist och tandsjuksköterska är och förblir attraktiva yrkesutbildningar, det är alltid ett högt söktryck på dessa studieplatser. Lägg därtill att inom yrkeskåren kommer pensionsavgångar och den nya tandvårdslagen som trätt i kraft i år – både öka behovet tandläkare, tandsjuksköterskor och tandhygienister. Sammantaget behöver Sverige för att behålla den höga nivån på svensk tandvården både fler i yrket och en fortsatt industriell utveckling av den tekniska utrustningen som krävs för att bedriva en tandläkarvård av absolut världsklass.