Vuxna

Det finns förstås olika typer av tandtekniker för olika typer av tandbesvär, åkommor och olycksfalls situationer. Utslagna tänder genom olycksfall eller våld behöver oftast ersättas helt eftersom tanden “dör” och även nerven skadas. Ofta hör man begreppen stifttand eller implantattand i samband med att en person drabbas av tandbesvär av olika anledningar. Båda begreppen är lätta att förväxla och egentligen är de två sidor av samma mynt – de skall fylla samma funktion – att tänderna blir och ser hela ut. Problem för patienten är att någon eller några av tänderna har förlorat stora delar av själva tandsubstansen eller emaljen, det kan bero på utslagna tänder eller långt gången karies. Oavsett vilket är den stora skillnaden mellan en stift- eller implantattand hur den fästs.

Om en tand inte kan få en ny tandkrona på grund av att det finns för liten del av tanden kvar att bygga upp igen står alternativet mellan en stifttand eller en implantattand. Precis som Skalfasader är ett hantverk gäller samma hantverk och bedömning av tandläkaren när det kommer till implantat eller stift. Även skalfasader i exempelvis porslin kan vara ett alternativ om patienten endast slagit ut en större tandflisa men har större delen av tanden/tänderna kvar.

Stift- eller implantat

Vid en rotbehandlad tand saknas fäste för att skapa en ny tandkrona. Stifttand är helt enkelt en rotfylld tand som försetts med stift i en eller flera av tandrötterna för att förbättra fästet av tandkronan. En tandimplantat görs med hjälp av titanskruv som skruvas direkt ner i käkbenet, på den plats där den naturliga tanden inte finns. Funktionen med skruven är att den blir som en tandrot för den nya tanden som fästs på skruven. Ett tandimplantat är en större operationen än att få en stift tand. Dock är det ett effektivt och lyckat sätt för att få tillbaka förlorade tänder.