Sverige har en av världens bästa tandvård, mycket på grund av det politiska beslutet som fattats i riksdagen och utformningen av Folktandvården. Vidare har Sverige en av världens bästa tandläkarutbildningar, där specialiserade tandtekniker och kompetenta tandläkare efter genomförd utbildning samverkar för patientens bästa.