Den svenska Folktandvården håller en mycket hög nivå när det kommer till behandlingen av majoriteten av den svenska befolkningens tandhälsa. Mycket på grund av uppföljning, regelbundenhet och återkoppling som återfinns inom den svenska tandhälsovården. Tandhälsan grundas under barn och ungdomsåren. Regelbundna besök och kontroller hos tandläkare skapar en friskare munhälsa. För att behålla den höga nivån av tandvård behövs fortfarande en del arbetet göras. För det första bör svenska tandläkarhögskolor satsa ännu mer på forskning och framsteg. Även om samtliga svenska tandläkarhögskolor både håller och visar en mycket hög internationell klass på bland annat den ansedda s.k Shanghai-listan.

Svenska tandläkarutbildningen håller verkligen världsklass

Bakom listan finns Jiao Tong Universitet i Shanghai, ca: 12.000 universitet över hela världen rankas! Vidare sorterar listan ut 500 av dessa som de främsta i världen. Hela listan baseras på vetenskapliga tidskrifters publiceringar och omdömen som lärosätena fått inom det vetenskapliga området. Faktum är att Sveriges fyra tandläkarhögskolor finns med bland de 500 främsta lärosätena av de 12.000 lärosäten världen över. Göteborgs tandläkarskola återfinns bland de 20 bästa i världen. Malmös och Stockholms Karolinska universitet hamnar bland de 50 bästa lärosätena i världen när det kommer till utbildningen av tandläkare.

Sverige håller därmed högsta internationella nivå på tandläkarutbildningen i de största svenska städerna Malmö, Göteborg och Stockholm. Det råder också Högsta kvalitet på arbetet på de tandtekniska labben runtomkring i Sverige. En viktig aspekt av att tandvården i Sverige håller en mycket hög nivå är förståelsen kring samarbete. I synnerhet samarbetet mellan tandtekniker och tandläkare, detta är av yttersta vikt för att uppnå ett optimalt behandlingsresultat för patienten. Tandläkaren undersöker, beställer och skapar underlag. Sen är det tandteknikerns skicklighet i att skapa proteser, skalfasader eller inlägg som i slutändan också avgör resultatet för patienten. En sak Sverige skulle behöva göra för en ännu bättre tandvård är en större satsning på forskning och framsteg. Inte minst när det kommer till tandteknologin som finns i Japan.