Förra året 2018, den 25 maj, var det 80 år sedan beslutet i svensk riksdag togs gällande införandet av den allmänna tandvården i Sverige. Folktandvården grundades och idag har Sverige en munhälsa av världsklass! Historiskt såg det verkligen annorlunda ut när det kommer till svenska befolkningens tandhälsa. Precis som nu fick alla människor tänder, dock var det inte många tänder som behölls och lagades. Befolkningen led av tandvärk, när tanden gjorde ont och smärtan blev mer än olidlig gick folk till grannen, smeden eller klockaren eller någon annan med en redig tång i beredskap. Sedan drogs tanden helt fullständigt bort. Självklart blev befolkningen tandlös, en efter en. Tänderna och behållandet av dessa – blev snabbt en social markör. Den fattige hade inga tänder kvar och den rika hade tänderna i behåll. Det var också orsaken till att riksdagen tog beslutet för 80 år sedan – att skapa en statligt finansierad tandvård för att utjämna klasskillnaderna när det kom till svenska befolkningens tandhälsa.

Tandvårdslagen i Sverige – en tandlös rättighet

Idag får nästan alla som bor i Sverige behålla sina tänder livet ut. Dock finns det fortfarande arbete att göra för att nå de särskilt utsatta grupperna i samhället, missbrukare, flyktingar och hemlösa. För vissa grupper i svenska samhället är tandhälsan nästintill obefintlig. En icke fråga.

Svenska tandvårdslagen går inte att feltolka. Alla människor i det svenska samhället ska ha lika stor rätt till en god tandhälsa. Dock efterlevs inte tandvårdslagen, hemlösa, missbrukare och flyktingar faller oftast mellan stolarna. Rättigheten till en god tandhälsa handlar om att inte ha tandvärk, kunna äta och ha ett någorlunda helt leende. Socialtjänsten gör inte likvärdiga bedömningar och för den drabbade i de lägsta sociala grupperna handlar det om samma tandvård som på 1930-talet. Tänderna dras ut, denna gång med bedömning. Det är skillnad. Om svensk tandvård skall vara av världsklass och om svenska tandvårdslagen skall handla om vård av munhälsa måste även de lägsta sociala samhällsgrupperna i Sverige få behålla tänderna!