Att studera till tandläkartekniker går att göra på ett flertal universitet och högskolor i Sverige. Vad innebär yrket? Du ska ha fallenhet för manuella precisionsarbeten, hantverk och en känsla för färg och form. Du skall skapa konstgjorda tänder!

Vad gör en tandtekniker?

Arbetsuppgifterna för en tandtekniker består av att från beställningar av tandläkare skapa och framställa konstruktioner i olika material, vilka på ett eller annat sätt skall ersätta patientens naturliga tänder. Tandtekniker arbetar med avancerad teknik, olika materialhanteringar, maskiner och specialverktyg för att konstruera konstgjorda tänder. Hela det teknologiska området inom tandteknik är snabb i utvecklingen, därav är det viktigt att följa med i kunskapsutvecklingen och vidareutbildningar. Området tandteknik går mot en alltmer specialiserad yrkeskår, vilket ställer höga krav på god kommunikation med all övrig personal i tandvårdsteamet och medarbetare.

Väl ute i arbetslivet kan en tandtekniker arbeta inom tandindustrin och produktionsutveckling, på ett tandtekniskt laboratorium, eller som produktspecialist och säljare.

Vad studerar du?

För att bli tandtekniker krävs treårs heltidsutbildning och ett examensarbete. På tandteknikerprogrammet kommer du ges kunskaper om framställningstekniker och olika material, deras olika för- och nackdelar. Du utbildas i både manuella och datoriserade (AD/CAM dataprogram) för att få kunskaper om olika tandtekniska konstruktioner. Vidare ges du utbildning inom olika biologiska och fysiologiska faktorer samt eventuella orala sjukdomstillstånd som på ett eller annat sätt kan påverka det tandtekniska arbetet i munnen. Undervisningsformerna för att studera till tandtekniker sker genom föreläsningar, seminarier, praktiska tillämpningsövningar och praktiska demonstrationer. För att kunna ta en examen inom tandteknikeryrket kommer du att behöva göra ett skriftligt examensarbete på 15 högskolepoäng, vilket alltid sker den sista terminen på utbildningen. Inom ramen för utbildningen till tandtekniker krävs även en avklarad verksamhetsförlagd utbildning, en s.k VFU-utbildning. En del lärosäten i Sverige kan erbjuda VFU-utbildningen i ett annat land och därmed får du även ett internationellt utbyte under studieperioden.