Idag är utbudet på olika tandläkartekniker och typer av tandställningar enormt stort. En del tandställningar är fasta tandställningar andra kan tas ut. Olika tandkliniker brukar i regel specialisera sig på ett par olika typer av tandställningar och genom konsultation med patienten välja det bästa alternativet. Här nedanför kommer en del allmän information om olika tandregleringar- och tandställningar.

Allmänt om tandställningar

Personer som är missnöjda med glipande, sneda, för tätt sittande eller skeva tänder söker ofta upp tandvården för att få en tandreglering. Vilket även ingår i den allmänna tandvården om tandläkaren bedömer tandregleringen som medicinskt nödvändig. Idag finns det alternativ till den klassiska “stålrälsen” som flertalet personer var tvungna att ha sittandes direkt synligt på tänderna. Den mest effektiva tandställningen är dock fortfarande den fasta tandställningen som bärs dygnet runt. Dock innebär en fast tandställning en del restriktioner. Bär du en fast tandställning behöver du tänka på vad du äter, undvika sötsaker helt och hållet samt borsta tänderna mycket noggrant, annars fastnar lätt bakterier i tandställningen.

Olika typer av fasta tandställningar

Alternativet till “stålrälsen” är idag många. Tandläkarmottagningar kan idag även erbjuda helt osynliga fasta tandställningar. Istället för att fästa tandställningen på framsidan av tänderna sker tandregleringen på baksidan av tänderna. Därigenom blir den osynlig även om du ler och visar tänderna. Det finns även vita tandställningar gjorda i porslin eller plast, vilka används huvudsakligen endast för estetiska skäl. Vuxna personer som har arbeten med mycket kundmöten, offentliga möten eller liknande uppskattar förstås de osynliga tandställningarna som fäst bakom tänderna och inte på framsidan av tänderna. För barn i de mindre åldrarna brukar utseendet spela mindre roll. Alternativen till fasta tandställningar är olika typer avtagbara tandställningar och klamrar. Har du en enklare bettavvikelse kan det räcka med en avtagbar tandställning under vissa perioder av dygnet. En del varianter används endast under natten och du bär då ingen tandställning under dagen.